Montaj All Risk Sigortası, çeşitli montaj projelerinin gerçekleştirilme süresince şantiye sahasında bulunan montajı yapılacak cihazların, ilgili montaj takımlarının, bu işte kullanılacak iş makinelerinin, aynı zamanda proje süresi boyunca yapılan ve yapılacak olan işlerin karşı karşıya kalabileceği beklenmedik ve ani her türlü hasara karşı projeyi güvence altına alan sigorta çeşididir.

wallet
En Uygun Fiyat Garantisi

Piyasadaki en uygun mühendislik sigortası teklifini sunuyoruz.

tap
Profesyonel Ekip

Tüm mühendislik branşlarında profesyonel ekip ile çalışıyoruz.

credit-card
Kredi Kartına Taksit Seçeneği

Tüm mühendislik sigortalarında kredi kartına taksit imkanı sağlıyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Montaj Tüm Riskler Sigortası Ne Zaman Başlar, Ne Zaman Biter?

Montaj All Risk Sigortası, çeşitli montaj projelerinin gerçekleştirilme süresince şantiye sahasında bulunan montajı yapılacak cihazların, ilgili montaj takımlarının, bu işte kullanılacak iş makinelerinin, aynı zamanda proje süresi boyunca yapılan ve yapılacak olan işlerin karşı karşıya kalabileceği beklenmedik ve ani her türlü hasara karşı projeyi güvence altına alan sigorta çeşididir. Montaj All Risk Sigortasının sigortalı tarafları; işveren (asıl menfaat sahibi), ana müteahhit ve taşeronlardır. Sigorta kapsam süresi genel olarak şantiye sahasında yapılacak hazırlıkların başlamasından işin teslimine kadardır.

Montaj All Risk Sigortası Nasıl Hesaplanır?
 • Sigortalı ve sigorta ettiren hakkında detaylı bilgi alınır, iş ve proje tecrübeleri incelenir.
 • İşin net tanımı incelenir, varsa teknik şartname ile inceleme kolaylaştırılabilir.
 • Proje süresi ve isteğe bağlı olarak uzatılmış bakım devresi süresi öğrenilir.
 • Doğal afetler sigorta kapsamında olduğundan, projenin bir zarara uğrama olasılığı incelenir. (Bölgede daha önce su baskını/sel oldu mu? Bulunan bölgede oluşan deprem sıklığı nedir? Fırtına ve kar fırtınalarına yatkın bir bölge midir? gibi çeşitli unsurlar incelenir.)
 • Şantiye sahasında alınacak güvenlik önlemleri incelenir. Örneğin şantiye bekçilerinin varlığı, sahanın aydınlatmasının yeterince olması gibi faktörler sigorta yükünü hafifletici unsurlardır.
 • İsteğe bağlı ek teminatlar ve bunların kapsamları incelenir.
 • Bu faktörler dışında montaj projesinin türüne göre risk faktörü sayılabilecek diğer tüm konular incelenir.
Montaj All Risk Sigortasının Teminatları Nelerdir?

Sunulan ana teminatlar

 • Yangın, infilak ve yıldırım gibi olaylar ve bu olayların söndürülme esnasında oluşabilecek hasarlar
 • Su baskını, sel, kar, yağmur, fırtına gibi hava olayları ve bu olaylardan kaynaklı doğal afetlerin oluşturacağı hasarlar
 • Deprem, toprak kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi gibi doğal afetler ve bunlara bağlı oluşabilecek art etkilerin verdiği hasarlar
 • Hırsızlık ya da hırsızlığa teşebbüs olayları
 • Elektriksel hasarlar ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan durumların uğrattığı hasarlar
 • İnsan kaynaklı, dikkatsizlik ve ihmal gibi nedenlerden oluşabilecek hasarlar
 • Saha içinde gerçekleşebilecek kaza olayları

Sunulan ek teminatlar ve açıklamaları

 • Üçüncü şahıs mali mesuliyet ek teminatı:

Taraflar dışında kalan üçüncü şahısların can ve mallarını güvence altına alan bir ek teminattır. Yalnız, bu teminat sahada çalışacak ya da görevli ikinci şahısları kapsamaz. Çalışanlar için düzenlenen poliçe farklı olup, İşveren Mali Mesuliyet Sigorta poliçesidir. Ancak, şantiye sahasına izinsiz giren bir çocuk ya da şantiyenin hemen önünden geçen bireyler gibi üçüncü şahıslar bu kapsam altındadır.

 • İş makineleri ek teminatı

Sahada bulunan sabit veya mobil iş makinelerinin karşı karşıya gelebileceği risklere karşı söz konusu makineleri güvence altına alan ek teminattır. Bu teminat, Makine Kırılması Sigortası değildir. İş makineleri ek teminatı, Makine Kırılması Sigortasından farklı olarak mekanik arızaları kapsamaz. Bu teminatın kapsamında fiziki hasarlar yer alır. Örneğin deprem ve sel gibi olaylarda, yangın ve yıldırım düşmesi olaylarında, hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs halleri gibi fiziki ve mekanik olmayan etmenler bu kapsamdadır. Bu teminat, küçük ya da büyük iş makinelerine verilebilir. El ile kullanılan küçük araçlar da bu kapsama alınabilir, devasa vinçler de.

 • Enkaz kaldırma ek teminatı

Montaj işleri sırasında bir kalıbın düşmesi söz konusu olduğunda, deprem - yer kayması gibi olayla ya da sel - su baskını olaylarında suyun taşıdığı toprak ve çakıl gibi enkaz tanımına uygun malzemelerin montaj alanına taşınması söz konusu olduğunda bu masrafların karşılanması söz konusu ek teminat kapsamındadır. Bu enkaz olaylarının sigorta kapsamına giren sebeplerle oluşma şartı vardır.

 • Geçici şantiye tesis ve ekipmanı ek teminatı

Montaj esnasında kullanılan doğrudan ya da dolaylı çeşitli malzemelerin maruz kalabileceği tüm hasarları teminat altına alır. Kullanılan bu geçici şantiye unsurlarının bedeli malzemelerin sıfır ya da ikinci el olma durumu, aşınma ya da yıpranma halleri gibi etmenlerce belirlenir. Bu kapsama işçiler için kullanılacak geçici atölye, barakalar, yatakhaneler, yemekhaneler gibi yapılar da dâhildir.

 • Grev, kargaşa, halk Hareketi, terör, lokavt ek teminatı

İşler esnasında oluşan toplu sözleşme ve grev olayları ve sonucunda lokavt olması, çıkan halk hareketi ya da terör olayları neticesiyle projede oluşan zararları karşılamak amacı ile alınabilecek olan ek teminattır.

 • Ekspres nakliye, tatil ücreti, fazla mesai, zam ek teminatı

Montaj işlerinde oluşabilecek makinelerin ya da malzemelerin oluşturabileceği hasarın bir an önce önüne geçmek için çıkan ek masrafların (hızlı nakliye vs.) aynı zamanda projenin bitimi için işçilerin çalışacağı ek mesai ücretleri gibi ek masrafların güvence altına alındığı ek teminattır.

 • Uzatılmış bakım devresi ek teminatı

İnşaat ve montaj işlerin tamamına yakını bitmesi halinde ve projenin tamamlanmasını etkilemeyecek şekilde işler kaldığında kontrol mühendislerinden onay alarak birtakım işler geçici olarak kabul ettirilebilir. Geçici kabul durumunda müteahhit, üzerine düşen görev ve sorumluluklarını bitirmek üzere adımlar atar. Bu aşamada proje teslim olmuş sayılsa da müteahhidin üzerine düşen ve yapılma esnasında hasar meydana gelebilecek işler kalabilir. Bu zararları karşılamak için bu süre boyunca uzatılmış bakım devresi ek teminatı alınabilir. Bu teminat sadece müteahhidin sorumluluğunda oluşan zararlar güvence altına alınır.

Montaj Sigortasında Teminat Dışı Riskler Nelerdir?
 • Genel şartlarda belirtilen çeşitli istisnalar vardır. Bu şartlar değişmez olup, poliçe onaylanmadan önce incelenmesi gerekir.
 • Aşınma, yıpranma ve çürüme gibi çeşitli hasar oluşturabilecek unsurlar teminat dışı sayılır.
 • Yalnız Makine Kırılması Sigortası kapsamına giren makine hasarları, montaj sigortası tarafından karşılanmaz.
 • İmalatçının sorumluluğundaki sebeplerden dolayı kaynaklanan sıkıntılar, sigorta teminatında incelenmez.
 • İkinci el makinelerin montaj ya da kullanım hallerinden kaynaklı riskler de teminat dışı sayılır.

Montaj All Risk Sigortası, çeşitli montaj projelerinin gerçekleştirilme süresince şantiye sahasında bulunan montajı yapılacak cihazların, ilgili montaj takımlarının, bu işte kullanılacak iş makinelerinin, aynı zamanda proje süresi boyunca yapılan ve yapılacak olan işlerin karşı karşıya kalabileceği beklenmedik ve ani her türlü hasara karşı projeyi güvence altına alan sigorta çeşididir. Montaj All Risk Sigortasının sigortalı tarafları; işveren (asıl menfaat sahibi), ana müteahhit ve taşeronlardır. Sigorta kapsam süresi genel olarak şantiye sahasında yapılacak hazırlıkların başlamasından işin teslimine kadardır.

Kimi durumlarda, bir proje kapsamında hem inşaat işleri hem de montaj işleri olabilir. Bu tür durumlarda, işlerin yüzdelik kısımları temel alınarak sigorta türü belirlenebilir. Genel olarak hemen hemen aynı teminatları veren bu sigortalardan daha kapsamlı olanı İnşaat All Risk Sigortasıdır. Uygulama alanı altında montaj işlerinin yoğun olduğu projelerde inşaat da gerekli ise, ek teminatlar alınarak kapsamı altına her türlü riski alabilir. Aynı şekilde inşaat işlerinin yoğun olduğu projelerde montaj işleri de gerekli ise, ek teminatlar sayesinde her türlü riske karşı sigortalıyı güvence altına alır.

İnşaat All Risk Sigortasının kapsamı daha geniş olduğundan insanlar tarafından tercih edilen sigorta türüdür. Ancak montaj sigortasında farklı olarak işlerin tamamlanmasının ardından gelen test devresini de bünyesinde bulundurur. Genel şartlara göre 4 hafta olan bu süreç, monte edilmiş makinelerin doğru çalıştığından ve bir sorun olmadığından emin olunma aşaması olduğu için en riskli ve hasar çıkma ihtimali en yüksek kısımdır. Bu yüzden, böyle bir durum söz konusu olduğunda Montaj All Risk Sigortası yapılmalı ya da İnşaat All Risk Sigortasına ek teminat olarak bu durum eklenmelidir.

İnşaat All Risk Sigortası

İnşaat All Risk Sigortası, inşaat projelerinin gerçekleştirilme süresince şantiye sahasında bulunan yapı malzemelerinin, ilgili inşaat ekipmanlarının, kullanılan iş makinelerinin aynı zamanda proje süresi boyunca yapılan...

Montaj All Risk Sigortası

Montaj All Risk Sigortası, çeşitli montaj projelerinin gerçekleştirilme süresince şantiye sahasında bulunan montajı yapılacak cihazların, ilgili montaj takımlarının, bu işte kullanılacak iş makinelerinin, aynı zamanda...

Elektronik Cihaz Sigortası ( Ecs )

Elektronik Cihaz Sigortası, sigorta poliçesinin kapsamına giren cihazların başına gelebilecek ani ve beklenmedik ya da dış etkenli risk faktörlerine karşı güvence altına alan bir sigorta çeşididir. Söz konusu ani ve beklenmedik haller...

Makine Kırılması Sigortası

Makine Kırılması Sigortası, sigorta poliçesinin kapsamına giren makinelerin başına gelebilecek ani ve beklenmedik iç ya da dış etkenli risk faktörlerine karşı söz konusu makineleri güvence altına alan bir sigorta çeşididir.

Sigorta Kılavuzu

Tümü
 • Tümü
 • Bilgi Bankası
 • Haberler
 • Ürünler
sigorta tahkim komisyonu
Kaza Yaptım Anlaşmazlık Var Ne Yapabilirim?
Kaza Yaptım Anlaşmazlık Var Ne Yapabilirim? Aracınızla çift taraflı kaza yaptınız ve anlaşmazlığa düştünüz, hakkınızı aramak istiyorsanız tam aradığınız yerdesiniz. ...
araç kredisi kasko
Taşıt Kredisinde Kaskoyu İstediğim Yerden Yaptırabilir Miyim?
Taşıt Kredisinde Kaskoyu İstediğim Yerden Yaptırabilir Miyim? Taşıt kredisi yani araç kredisi çektiğinizde kasko ve trafik sigortasını istediğiniz yerden özgürce...
kasko türleri
Verasetli Araca Sigorta Yapılır mı?
Verasetli Araca Sigorta Yapılır mı? Verasetli araca sigorta yapılmaktadır. Ancak öncelikle verasetli araç ne demek bunu açıklayalım. Verasetli araç yani...
Electric car icon
Elektrikli Otomobil Nedir ve Nasıl Çalışır?
Elektrikli Otomobil Nedir ve Nasıl Çalışmaktadır? Sürüş gücünün tamamı veya bir kısmının elektrik motoru ile üretime geçip tekerlekleri döndürme teknolojisine...
işyeri sigortası
İşyeri Sigortası Nedir?
İşyeri Sigorası Nedir? İşyeri Sigortası, başlıca eşyalar, işyerinin olduğu bina, cam ve ürün vb. malzemeleri bir arada koruma altına alan...
mühendsi
Mühendislik Sigortası Nedir?
Mühendislik Sigortası Nedir? İşletmedeki makine ve cihazlarda meydana gelebilecek en ufak hasarlara karşı Mühendislik Sigortası ile sizlere tam koruma sağlamaktadır....

Duyurulardan Haberdar Olmak İçin Abone Olun

Sektörle ilgili haber,duyuru ve kampanyalar hakkında bilgi verilecektir.

Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Bizi Sosyal Medyada Takip Edebilir, Tüm Gelişmelerden Anında Haberdar Olabilirsiniz...© 2020 Sigortalim.com | Tüm Hakları Saklıdır.